Sint Nicolaasgilde Haps

sinds 1604

Mooie club, iets voor jou?

Wij bieden gezelligheid, broederschap, de mogelijkheid om andere Hapsenaren te ontmoeten en ieder jaar de kans om je een jaar lang Koning van Haps te mogen noemen. Daarnaast zijn er volop mogelijkheden om gilde-vaardigheden op te doen, nieuwe talenten te ontdekken, je te verdiepen in de eeuwenoude geschiedenis van het Gilde en te ervaren hoe het is om lid te zijn van een broederschap.

Op basis van onze eeuwenoude statuten kunnen Hapse mannen op onze jaarvergadering voorgedragen worden. Daar wordt gestemd over het lidmaatschap.

Naast onze gekostumeerde leden, die diverse functies kennen en regelmatig optreden op gildedagen en andere bijzondere evenementen, zijn wij ook erg trots op onze steunende gildebroeders.

Sint Nicolaasgilde Haps

Al sinds 1604 staan wij, de strijders van de Hopse Gild, paraat om Haps te beschermen tegen rondtrekkende huurlingen en plunderaars. Omdat dergelijke schavuiten in de 21ste eeuw nogal zeldzaam zijn, richten we ons tegenwoordig vooral op het bieden van broederschap en dienstbaarheid aan de Hapse gemeenschap. Daarnaast beheren wij ons gilde-erfgoed, door goed voor onze eeuwenoude spullen te zorgen en de historische gilde-gebruiken in ere te houden.

Maar we zijn vooral een gemoedelijke gezelligheidsvereniging voor de mannen van Haps!