Sint Nicolaasgilde Haps
Dienstbaarheid en Broederschap sinds 1604

Sint Nicolaasgilde Haps

Al sinds 1604 staan wij, de strijders van de Hopse Gild, paraat om Haps te beschermen tegen rondtrekkende huurlingen en plunderaars. Omdat dergelijke schavuiten in de 21ste eeuw nogal zeldzaam zijn, richten we ons tegenwoordig vooral op het bieden van broederschap en dienstbaarheid aan de Hapse gemeenschap. Daarnaast beheren wij ons gilde-erfgoed, door goed voor onze eeuwenoude spullen te zorgen en de historische gilde-gebruiken in ere te houden. 

Maar we zijn vooral een gemoedelijke gezelligheidsvereniging voor de mannen van Haps!

Hapse Gildefeesten 2024

Op 22 en 23 juni 2024 organiseren wij de Hapse Gildefeesten op het evenemententerrein aan de Cuijkseweg in Haps.

Mocht u zich graag in willen zetten als vrijwilliger of sponsor van dit unieke Hapse evenement, vul dan het contactformulier hieronder in of stuur een e-mailbericht naar: info@sintnicolaasgildehaps.nl  

Tip: volg ons op Facebook! 

Lid worden?

Op basis van onze eeuwenoude statuten kunnen Hapse katholieke mannen op onze jaarvergadering voorgedragen worden. Daar wordt gestemd over het lidmaatschap.

Naast onze gekostumeerde leden, die diverse functies kennen en regelmatig optreden op gildedagen en andere bijzondere evenementen, zijn wij ook erg trots op onze steunende gildebroeders. 

Heb je interesse om gildebroeder te worden? Vul het contactformulier hieronder in of stuur een bericht naar: info@sintnicolaasgildehaps.nl